رفتارسنجی گود
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه آفتاب به روش میکروژئودزی
کارفرما: شرکت تک ناهید
 • رفتارنگاری جابجایی دیواره های گود با استفاده از 5 پیلار محیطی و 3 پیلار ثابت خارج از گود و 27 نقطه نشانه بر روی دیوارها و ساختمان اطراف گود
 • انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود با دقت میلی متر
 • ارائه نمودارها و جداول جابجایی نسبت به زمان و تغییرات عمق گودبرداری و تفسیر نتایج از نظر مسائل ژئوتکنیکی
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه کانون به روش میکروژئودزی
کارفرما: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
 • متشکل از 4 پیلار اصلی، چهار نقطه ی ثابت و 35 نقطه ی نشانه
 • انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود با دقت میلی متر
 • ارائه نمودارها و جداول جابجایی نسبت به زمان و تغییرات عمق گودبرداری و تفسیر نتایج از نظر مسائل ژئوتکنیکی
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه باغ آسمان به روش میکروژئودزی
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
 • طراحی شبکه میکروژئودزی مشتمل بر 6 پیلار خارج از گود و 33 نقطه نشانه بر روی دیواره های گود
 • انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود با دقت میلی متر
 • ارائه نمودارها و جداول جابجایی نسبت به زمان و تغییرات عمق گودبرداری و تفسیر نتایج از نظر مسائل ژئوتکنیکی
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه آزادشهر به روش میکروژئودزی
کارفرما: شرکت ساختمانی و مهندسی صبا نفت
 • طراحی شبکه میکروژئودزی مشتمل بر 2 نقطه ثابت و 23 نقطه نشانه در دیواره گود
 • انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود
 • ارائه نمودارها و جداول جابجایی نسبت به زمان
 • تفسیر نتایج
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه مجتمع تجاری اداری نگین افق نیایش
کارفرما: شرکت نگین افق نیایش
 • طراحی شبکه میکروژئودزی
 • انجام محاسبات سرشکنی و محاسبه مقادیر جابجایی دیواره گود
 • ارائه نتایج و توصیه های فنی
 
مانیتورینگ گود پروژه جام جم الهیه
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عمران پارس جام جم
 • طراحی شیکه میکروژئودزی
 • انجام مشاهدات ژئودتیکی
 • محاسبات سرشکنی و آنالیز تغییرشکل ها
 • ارزیابی نتایج حاصله از پایش و تحلیل عددی
 • پایش چشمی (ثبت ترک ها و بررسی روند آن ها)
 
رفتارنگاری دیوارهای گود و پمپاژ چاه های زهکش پروژه گلستان
کارفرما: شرکت توسعه کسب و کار سبا
 • پایش جابجایی دیواره های گود به روش میکروژئودزی
 • پمپاژ چاه های پیرامونی و داخل گود
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه مجتمع مسکونی تجاری صبا 13 (نیایش) و صبا 14 (آزادشهر)
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
 • طراحی شبکه میکروژئودزی و انجام مشاهدات ژئودتیکی
 • انجام محاسبات سرشکنی و آنالیز نتایج
رفتارنگاری دیوارهای گود پروژه یاس باغ آسمان
کارفرما: شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن
 • طراحی شبکه میکروژئودزی و انجام مشاهدات ژئودتیکی
 • انجام محاسبات سرشکنی و آنالیز نتایج

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian