نظارت
نظارت عالیه، کارگاهی و پایش گود پروژه صدرای مشهد
کارفرما: شرکت توسعه و عمران بهنادبنا
 • خدمات نظارت عالیه
 • خدمات نظارت کارگاهی در خصوص عملیات اجرایی پیمانکار پایدارسازی و خاکبرداری
طراحی، اجرا و مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه گود پروژه (صبا14) آزادشهر
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
 • ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه جهت اجرای عملیات طرح تقویت پایدارسازی گود
 • انجام مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک
 • تحلیل پایداری شیب خاکی
 • طراحی اجزای سازه نگهبان
 • پایش دیواره گود به روش ژئودتیک
مطالعات و نظارت بر اجرای زهکشی و آب بندی دیوارهای گود پروژه باران
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
 • نظارت بر اجرای سیستم کنترل آب زیرزمینی با دبی حدود 100 لیتر بر ثانیه
 • هدایت آب زیرزمینی با استفاده از کانال به بیرون از گود
 • آب بندی دیوارهای گود به عمق 23 متر و سطح 8000 مترمربع با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک (جی سی ال و ژئوممبرین)
نظارت کارگاهی و عالیه، کنترل طراحی و مانیتورینگ گود پروژه مجتمع آفتاب
کارفرما: شرکت تک ناهید
 • کنترل و تایید طراحی و اجرا انجام شده توسط پیمانکار
 • طراحی شبکه میکروژئودزی و انجام مشاهدات ژئودتیکی
 • انجام محاسبات سرشکنی و آنالیز نتایج
 • ارزیابی جابجایی های گود و مقایسه نتایج حاصل از پایش با تحلیل عددی
نظارت عالیه و طراحی سازه نگهبان بخشی از گود پروژه میکا ناتس
کارفرما: شخص حقیقی
 • نظارت عالیه و کنترل طرح اجرای پایدارسازی گود
 • مدلسازی سه بعدی قسمت شمال غربی پروژه میکا ناتس
پایش دیواره های گود پروژه مرکز درمانی ابن سینا
کارفرما: شرکت جاهد شاریز
 • انجام 32 مرحله پایش دیواره های گود به روش میکروژئودزی
 • انجام محاسبات سرشکنی و آنالیز نتایج

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian