نظارت
نظارت عالیه، کارگاهی و پایش گود پروژه صدرای مشهد
کارفرما: شرکت توسعه و عمران بهنادبنا
  • خدمات نظارت عالیه
  • خدمات نظارت کارگاهی در خصوص عملیات اجرایی پیمانکار پایدارسازی و خاکبرداری
خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) گود پروژه آزادشهر
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
  • ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه جهت اجرای عملیات طرح تقویت پایدارسازی گود
طراحی، نظارت و مانیتورینگ پایدارسازی گود ساختمان اداری، تجاری پروژه شیان
کارفرما: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  • طراحی سازه نگهبان گود
  • نظارت بر اجرای سیستم پایدارسازی
  • مانیتورینگ جابجایی دیواره های گود
مطالعات و نظارت بر اجرای زهکشی و آب بندی دیوارهای گود پروژه باران
کارفرما: شرکت ناجی سازان امین
  • نظارت بر اجرای سیستم کنترل آب زیرزمینی با دبی حدود 100 لیتر بر ثانیه
  • هدایت آب زیرزمینی با استفاده از کانال به بیرون از گود
  • آب بندی دیوارهای گود به عمق 23 متر و سطح 8000 مترمربع با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک (جی سی ال و ژئوممبرین)

 

 

 

Copyright 2021 © SDP      Powered By : Parsian