خط مشی

شرکت "سروش دریا پی" در راستای انجام ماموریت های خود و به منظور جلب رضایت حداکثری کارفرما، استفاده از نیروهای فنی و اجرایی متخصص، زبده و با تجربه، دانش روز مهندسی عمران به ویژه ژئوتکنیک، جدید ترین استانداردها، آخرین نزم افزارهای معتبر، تجهیزات پیشرفته و کارآمد و روش های نوین و مبتکرانه را در طراحی و اجرای پروژه ها، با بهترین کیفیت و کمترین هزینه و زمان، همواره سر لوحه کار خود قرار می دهد.

با عنایت به ماهیت، ابعاد و احجام پروژه های ژئوتکنیکی و به ویژه عدم قطعیت ها، تغییرات و ریسک های چشمگیری که نوعاً در این پروژه ها در مقایسه با سایر پروژه های عمرانی وجود دارد، شرکت به منظور انجام ماموریت خود مطابق با خط مشی تعیین شده، دیدگاه و رویکرد "پروژه محور" را برگزیده تا از چابکی لازم در مراحل مطالعات، طراحی، تجهیز، تامین و اجرای پروژه و همچنین انعطاف پذیری لازم در مواجه با شرایط پیش بینی نشده، اقدام به موقع در قبال آنها و انطباق با شرایط جدید پروژه را در حین اجرا داشته باشد.