ماموریت

شرکت مهندسی "سروش دریا پی" ماموریت اصلی خود را مطالعه، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی با تاکید بر مهندسی ژئوتکنیک قرار داده است. فعالیت های شرکت به شرح ذیل میباشد:

  • مطالعات: شامل امکان سنجی و تحقیقات میدانی
  • طراحی در سه سطح مفهومی، اولیه و تفصیلی
  • اجرا: شامل تامین مصالح و تجهیزات و نیروی انسانی
  • پایش، مانیتورینگ و رفتارنگاری در حین اجرا و بهره برداری ماموریت شرکت علاوه بر پروژه های جدید، شامل علاج بخشی از پروژه های اجرا شده که با مشکلات ژئوتکنیکی مواجه می شوند، نیز می شود.