توانایی ها

علاوه بر موارد فوق، با توجه به سابقه و تجربه مدیران و پرسنل، شرکت مهندسی سروش دریا پی دارای توانایی و پتانسیل لازم برای ارائه خدمات زیر می باشد:

  • تامین و نصب تجهیزات ابزار دقیق ژئوتکنیکی و ساختمانی
  • طراحی و اجرای روش های بهسازی زمین (تراکم دینامیکی، ستون شنی، اختلاط عمیق و ...)
  • طراحی و اجرای دیوارهای خاک مسلح
  • طراحی و اجرای پروژه های تونل سازی (به روش NATM)
  • مطالعات و طراحی پروژه های سد سازی (سدهای خاکی، بهسازی و آب بندی پی سدهای بتنی)
  • طراحی و اجرای عملیات حفاری و تزریق
  • طرحی و اجرای سازه های بتنی پیش تنیده
  • مدیریت طرح
  • برگزاری پانل های تخصصی بازنگری طرح (TRC)